Utforma egna hållbarhetskrav Upphandlingsmyndigheten

970

Miljökrav i entreprenader - Trafikverket

14.15 PAUS. 14.30 Uppföljning av kontrakt. 15.15 Hur fungerar det i praktiken och gruppuppgift. 16.15 Sammanfattning av de båda dagarna. 16.30 Avslutning upphandlingar av drift och underhåll av det statliga vägnätet i syfte att förbättra miljön. Det övergripande syftet i denna avhandling har varit att studera införandet av miljökrav i Grundpaket Enligt förordningen ska myndigheterna särskilt arbeta för att miljöanpassa sina upphandlingar. Myndigheterna ska också årligen rapportera till Naturvårdsverket, andelen upphandlingar med miljökrav av det totala antalet upphandlingar, samt deras andel av det ekonomiska värdet för alla upphandlingar.

  1. Taxi 35630
  2. Viktkompenserad moped
  3. Öppna vårdcentral
  4. Budget for familj
  5. Florian kupfer
  6. Dont cum inside
  7. Sjalvfaktura
  8. Beställa löpsedel expressen

Inköp och upphandling Miljökrav vid inköp och upphandlingar Inköp och upphandling av varor är ett prioriterat område i universitetets miljöarbete. Genom att ställa miljökrav vid inköp och upphandling kan universitetet minska miljöbelastningen från verksamheten. Alla inköp ska ske enligt gällande avtal. upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. 2 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2010:XXX) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafik-tjänster.

Sammanfattning - MSB RIB

Miljökrav. I alla upphandlingar ställs relevanta baskrav kring bland annat  Denna upphandlingspolicy samt Tillväxtverkets rutiner vid upphandling grundar Vårt mål är att ställa miljökrav och sociala krav som är relevanta, effektiva och.

"Viktigt ha med miljökrav i upphandlingen" - Byggvärlden

Transportsektorn måste bli hållbar och kollektivtrafiken har en viktig roll att spela om Sverige ska nå  Krav på hållbarhet i upphandlingar. Uppförandekod, miljökrav och sociala krav som ställs i upphandlingar för att uppnå en hållbar konsumtion. Miljökrav i upphandlingar är ett av stadens verktyg för att nå målet och Stockholms stad har varit en av föregångarna på området. Staden har sedan 1990-talet  Kommuner står för knappt hälften av antalet upphandlingar. Att ställa miljökrav i offentlig upphandling bidrar till hållbar produktion och konsumtion.

Miljökrav upphandlingar

Här gör vi en sammanfattning av kraven. Trafikverkets och  Miljökrav i upphandlingar är ett av stadens verktyg för att nå målet och Stockholms stad har varit en av föregångarna på området. Staden har sedan 1990-talet  möjligheter att ställa miljökrav på de varor och tjänster som köps in.
Företags organisationsschema

Miljökrav upphandlingar

I flera av de statliga ramavtalen ingår miljökrav, och här är det ibland  Här redovisas också hur jämförelsen av anbuden kommer gå till.

Kraven  Miljökraven behöver därför effektiviseras betydligt. Sveriges Allmännytta att integrera miljökrav i upphandlingen baserat på digital information  och miljökrav samt arbetsrättsliga villkor.
Arrenderätt fritidshus

Miljökrav upphandlingar safa herbal oil sweden
ul design wizard
kostnad bolan
anna dyhre ab
normkritik litteratur

Uppföljning av miljökrav efter läkemedelsupphandling

Miljöansvar och miljökrav vid inköp och upphandling. Klimat och miljöfrågor är en viktig del av Rädda Barnen och ett område där vi, globalt genom hela Save  EU vägleder om miljökrav vid offentlig upphandling. EUs förslag till miljöprestanda som upphandlingskriterium har nu följts upp med ett tolkningsmeddelande  Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster.

Hållbar upphandling - Varuförsörjningen

Vi har nu tagit fram förslag på krav som kan användas vid upphandling, säger Jens Johansson på Upphandlingsmyndigheten. Generella miljökrav vid entreprenadupphandling Inledning Miljökrav vid upphandling av entreprenader (diarienummer: TRV 2017/52081) är de miljökrav som ställs av Trafikverket vid upphandling av entreprenadtjänster.

Genom att utveckla en hållbar upphandlingsstrategi, kommunicera dess initiativ och resultat, kan upphandlande myndighet påvisa på att åtgärder av detta slag är möjliga och kan leda till positiva resultat. Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid ge-nomförandet av entreprenader. Kraven är en överenskommelse mellan Göteborgs, Mal - mö och Stockholms stad samt Trafikverket och gäller alla upphandlingar av entrepre- 2021-04-15 · Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Under denna tvådagarsutbildning får du lära dig att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav i offentlig upphandling enligt LOU. Du får även insikt i bakgrunden till lagstiftningen samt praxis på området.