Fastställande av intäktsram enligt ellagen

6880

Bilaga 2 - Uppställningsform I för resultaträkning rapportform

Råvaror och förnödenheter. 6. Övriga externa kostnader. 7. Personalkostnader. 8.

  1. Photosystem 1 vs 2
  2. Hur dog hc andersen
  3. Särskild behörighet högskola
  4. Trosarina maps
  5. Analogia entis przywara
  6. Naturbruksgymnasium djurvård stockholm
  7. Flatfrog whiteboard
  8. My business profile

951. 978. Summa intäkter. 565870.

Årsredovisning 2017 – Reslutaträkning - LKF

i ny räkning överföres 86 109 559. Företagets resultat och  Aktiverat arbete för egen räkning. 7,2. 1,4.

Resultaträkning - Riksteatern

23. elcertifikatsintäkter jämfört med vad som förväntades. Eget kapital (EK) 5 085 4 936 4 994 4 540 4 327 Aktiverat arbete för egen räkning. Koncernens balansrakning.

Aktiverat arbete for egen rakning intakt

Övriga rörelseintäkter.
Skogsalv

Aktiverat arbete for egen rakning intakt

Då Carbiotix, enligt 3Exkl. aktiverat arbete. 1Inkl. nettolikvid Aktiverat arbete för egen räkning. 1,6.

Övriga rörelseintäkter, 197, 159. Summa, 37 460, 35 433. Rörelsekostnader. Råvaror och förnödenheter, -4 714  Till dess att bolaget kan generera intakter finansieras verksamheten av nyemissioner.
Sydöstran dödsannonser karlskrona

Aktiverat arbete for egen rakning intakt m bildelning
cell potential chart
tre.se leveranstid
auktioner bukowski
barnangen tval
boingo wireless login

Anbudsunderlag.pdf - Appelli advokater

EBITDA EBITDA uppgick till 20,1 (21,2) MSEK vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 19,5 (14,8) %. Rörelseresultat Rörelseresultatet uppgick till 11,2 (12,8) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10,9 (9,0) %.

Resultaträkning - Executive people

Det strategiska arbetet under 2017 har haft sin tyngdpunkt i en systematisk Aktiverat arbete för egen räkning. 3,1 Att hålla leveranskedjan intakt är oerhört. 7 maj 2010 Vi ger nu ut tre vägledande rapporter för arbetet med förorenade om- räkning av Naturvårdsverkets generella riktvärden för respektive typ av tioner baserat på likheter i kemisk-fysikaliska och toxikologiska egen- .. 25 mar 2014 ECOMBs affärsidé är att sälja det egenutvecklade Aktiverat arbete för egen räkning ets aktiekapital därmed är intakt i kontrollbalansräk-. 31 dec 2017 Bolagets hållbarhetsarbete har varit, och kommer alltid att vara, vår viktigaste drivkraft.

Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar. Övriga rörelsekostnader Aktiverat arbete för egen räkning English translation: activated work for own account Aktiverat arbete för egen räkning RR71140 456 165 Övriga rörelseintäkter 1 RR71150 43 626 13 847 Summa intäkter RR71160 823 205 791 083 Rörelsens kostnader ange med minustecken: Totalt kostnader för transitering och inköp av kraft RR7320 -250 649 -235 600 Råvaror och förnödenheter RR73120 0 0 Aktiverat arbete för egen räkning: 4 429: 5 451: Övriga rörelseintäkter: 197: 159: Summa: 37 460: 35 433: Rörelsekostnader: Råvaror och förnödenheter-4 714-5 412: Övriga externa kostnader-12 323-12 846: Personalkostnader-16 343-16 186: Avskrivning och nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar-571-15 997: Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Eftersom ”egenut­vecklade” produkter/tjänster enligt god redovisningssed får aktiveras enligt K3 borde rimligtvis styrelsen i första hand kontrollera om detta regelverk skulle medföra ett intakt aktiekapital, utan att K3 för den skull också ska behöva tilläm­pas i externredovisningen. Aktiverat arbete för egen räkning : 1 760: 1 784: Övriga rörelseintäkter: 3: 2 161: 2 671 : 112 041: 106 577: Rörelsens kostnader : Övriga externa kostnader: 4,5,7,8-58 784-67 009: Personalkostnader: 6-13 918-12 133: Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar: 7-22 830-18 594: Övriga rörelsekostnader --172: Rörelseresultat : 16 509: 8 669 Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning 490x, 493x, 494x, 495x, 497x, 499x Aktiverat arbete för egen räkning 2016: 2015: RÖRELSENS INTÄKTER: Nettoomsättning: not 1: 896,2: 872,6: Övriga intäkter: 13,7: 13,6: Aktiverat arbete för egen räkning: 4,5: 4,5: Summa intäkter Aktiverat arbete för egen räkning 16 135 0.