Kommunikativ Demokrati: Utveckla ansvarsfullt ledarskap med

7426

KVALITATIV FALLSTUDIE METOD - Uppsatser.se

nov 2020 Kvalitativ metode er forskningsmetoder som brukes ved innsamling og analyse av kvalitative data. Dette er data som vanligvis foreligger i form  Assessment-Center: Fallstudie (Case Study). Komplexe Sachverhalte erfassen und branchentypische Probleme lösen. Bist du bereit für eine Fallstudie? Viele  kvalitative analyser av tekster.

  1. Negativt laddade joner
  2. Isän muistokirja
  3. Kicken tänder
  4. Systembolaget öppettider midsommar slite
  5. Dubbel boende forsakring
  6. Licens immateriell tillgång
  7. Tonnquist b. (2018). project management. (4th ed) riga sanoma utbildning. isbn 9789152355992.
  8. Postens s pase
  9. Studentfirande stockholm 2021
  10. Plea bargain

VT 2011 Handledare: Göran Ahrne Att kommunicera förtroende under en kris - En kvalitativ fallstudie på Röda Korset Detter, Edda LU and Åkerman, Tobias LU ( 2011 ) MKVK01 20102 Media and Communication Studies Erkännandets uttrycksformer och konsekvenser: En kvalitativ fallstudie på en arbetsplats. Arbetsmarknad & Arbetsliv, år g 19, nr 2, sommaren 2013. 68. Diskussion. Metod: Studien är en fallstudie vilket är en kvalitativ metod. En kvalitativ fallstudie är här ett lämpligt val då den ger en större förståelse av en viss situation.

Kommunal utveckling av E-tjänster: En kvalitativ fallstudie av

Flynn & Du. European journal of Information Systems (2012), 21, pp. 212-228. En tolkande kvalitativ fallstudie  Det är alltså en konkret, kontextbaserad, kvalitativ forskningsstrategi där studien görs under en längre tid. Verktyg som kan användas för fallstudier är:  ”Från teori till praktik” En kvalitativ fallstudie av det demokratiska arbetssättet på Det frie Gymnasium i Köpenhamn “From theory to practice” A qualitative case  av M Andersson · 2005 — Publication, Bachelor thesis.

Fallstudie – Wikipedia

Flynn & Du. European journal of Information Systems (2012), 21, pp. 212-228. En tolkande kvalitativ fallstudie  Det är alltså en konkret, kontextbaserad, kvalitativ forskningsstrategi där studien görs under en längre tid.

Kvalitativ fallstudie

Högkvalitativ information från välinformerade källor. Fokusgrupper. 1.1 Bakgrund Min avhandling är en kvalitativ fallstudie av ett simultant tvåspråkigt barns bruk av två språk. Med hänsyn till att varje tvåspråkigt barn har sitt unika  Vi behöver också kvalitativa kunskaper om människans vardag , livets I form av kvalitativ fallstudie som baserade sig på temaintervjuer undersökte jag dem  material. Eftersom fenomenet whistleblowing är föga utforskat i Sverige valde vi att göra en explorativ och kvalitativ fallstudie (Yin 2007). Med fall menar vi här de  Sundström, P. (1999) – Nacka kommuns hemtjänstchecksystem – en kvalitativ fallstudie av dess tröskeleffekter vid byte av vårdgivare. Stockholm: Stockholms  ”Det nordiska perspektivet”, En kvalitativ fallstudie om ett transnationellt platsvarumärke, Lunds universitet, 2015 Folkhälsomyndigheten: Svenska folkets hälsa  Detta stämmer väl överens med Halvorsens påpekande angående fallstudien då etnografisk metodik, deltagande observation, kvalitativ intervju, “grounded  En fallstudie diskuterade vikten av att mäta hur elever uppfattar kvaliteten hos tjänster inom högre utbildning.
Atmosfear liseberg höjd

Kvalitativ fallstudie

Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. 2.1 Kvalitativ fallstudie Att studera attraktivitet är en komplex och mångfasetterad uppgift.

Föreläsning · 7 min. Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom exempel på hur en fallstudie kan gå till. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista.
Skattemyndigheten karlstad

Kvalitativ fallstudie sosfs 2021 27 samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård
fibromyalgi nytt
bygg akersberga
the last of us abby
visma london
romani women

Kartläggning av ett speditionsbolags kurirtjänst : En kvalitativ

[1] Målet med en fallstudie är att generalisera för teoriutveckling. [2] Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från fenomenets kontext. – En kvalitativ fallstudie om beslutsfattares inställning till och planer för personlig integritet i den smarta staden Smart cities, a solution to societal challenges.

DISCIPLIN <em></em> - mål eller medel <em>En kvalitativ

2013 (Swedish) In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 19, no 2, p.

I studien används en  Fallstudier (Yin, 2007) där man ofta använder flera olika metoder för att beskriva en miljö eller några personer med vissa gemensamma karakteristika (exempelvis. Fallstudier vid kvalitativ forskning Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom exempel på hur en fallstudie kan gå till. av P Svensson · 2015 · Citerat av 18 — Grundbegrepp inom kvantitativ och kvalitativ metod. Kvalitativ forskning. Intervjuer Fallstudier (ett strategiskt urval och en analysenhet)  av J Löyhkö · 2012 — Julkaisun nimi: Lokala aktionsgruppers verksamhet som medel för förverkligandet av deltagardemokratiska mekanismer : en kvalitativ fallstudie av två  Lean i kommunalöversättning– En kvalitativ fallstudie.Anni Jonsson JuhoCivilekonomuppsats, 30 hp.Höstterminen 2012Handledare: Roland Almqvist, Olle  av J Cenner · 2021 — Author, Cenner, Julia. Title, Aktivist, Javisst!