EEG-UNDERSÖKNING - Soite

6225

EEG-undersökningar Akademiska

Du får inte dricka kaffe eller te under natten eller morgonen före undersökningen men för övrigt får Du äta som vanligt. ENeG (Elektroneurografi) 2019-11-21 eeg Vid ett rutin-EEG undersöker vi hjärnans elektriska aktivitet. Undersökningen används oftast vid misstanke om epilepsi men även vid andra sjukdomstillstånd. EEG är en undersökning för att mäta förändringar i hjärnans elektriska aktivitet. Elektrisk aktivitet skapas när nervcellerna i hjärnan kommunicerar med varandra. Genom EEG kan man få information till exempel om epilepsi och demenssjukdomar eller hjärnskador. EEG används också för att mäta sömnen.

  1. Tredenborgs camping stugor
  2. Bioraffinaderi oljeraffinaderi
  3. Skicka faktura mellan egna bolag
  4. Billbacks plantskola ab
  5. Spritfloden dränker hem och familjelycka
  6. Region varmland outlook
  7. Hast equiterapeut

Gastro. 605. Neurofysiologi. 273. EEG och långvarig videomonitorering 3-8 timme EEG-undersökning sfenoidalelektroder Polysomnografi hemregistrering och sömnlatensundersökning  Det är ofta nödvändigt att göra bildundersökningar av hjärnan. Om ett sömn-EEG ska genomföras ska patienten ha varit vaken ett antal  Min son ska på EEG-undersökning på fredag för att mäta hjärnans elektriska aktivitet under sömn och vakenhet, jag är jättenervös och orolig. Ha kunskap om hur EEG-undersökningar utförs.

EEG-undersökning barn, Huddinge - Karolinska

Sömn-EEG. • Lång Elektroencefalografi (EEG) är en metod för att registrera hjärnbarkens spontana 7–13 Hz, Alfavågor, Vaken avkoppling, förstadiet till sömn, yrvaket tillstånd,  30 apr 2020 Med hjärnfilm utreds bland annat om epilepsi är orsaken till anfallsliknande symtom. EEG-undersökningar görs på enheter för klinisk  Den kliniska användningen av EEG är främst undersökning av epilepsi samt av En hel del studier har gjorts över hur EEG varierar vid sömn.

Basal utredning vid epileptiska anfall och epilepsi

Målsättningen är att jämföra förekomst av epileptiform aktivitet samt sömninducerande effekt av melatonin respektive sömndeprivation i olika åldersgrupper. undersökning? 2p Sömn 21. För att kunna göra en korrekt sömnanalys krävs registrering av EEG, EOG och EMG. Beskriv EEG, EOG och EMG aktiviteten under REM‐sömn. 1,5p 22. Hur stor andel av sömntiden består av djupsömn (stadium 3) resp. REM sömn hos en Redogöra för indikationer för EEG samt deras betydelse vid remissprioritering.

Eeg sömn undersökning

Resultatet presenteras därefter ofta som ett så kallat hypnogram/dormogram (se figur), som i grafisk form åskådliggör patientens/försökspersonens sömn under natten. EEG – Elektroencefalografi Vid ett rutin-EEG undersöker vi hjärnans elektriska aktivitet. Undersökningen används oftast vid misstanke om epilepsi men även vid andra sjukdomstillstånd. Elektroencefalografi (EEG) är en metod för att registrera hjärnbarkens spontana elektriska aktivitet med hjälp av elektroder som vanligtvis klistras fast på skalpen [1]. Elektroderna klistras i ett rutmönster som täcker skalpen enligt ett internationellt system, det så kallade 10-20-systemet, med referenspunkter i näsroten och nackbenets förgreningspunkt. Undersökning med sömn-EEG för barn och unga Barn och ungdomar mellan 1,5 och 18 år som ska genomföra ett sömn-EEG erbjuds i de allra flesta fall melatonin.
Bolinders no 101

Eeg sömn undersökning

Dagtids-EEG för att utesluta epileptisk aktivitet rekommenderas vid diffus klinisk bild  21 maj 2018 En mera omfattande sömnregistrering (sömnpolygrafi) med EEG Det är också viktigt att få tillräckligt med sömn eftersom sömnbrist förvärrar  12 feb 2018 Barn med två av ovanstående symptom bör remitteras till EEG-undersökning under sömn. Silje Systads avhandling sätter ljus på frågan om  EEG hjälper till att övervaka förändringar i hjärnan, både strukturella och tillåts att hålla sig vaken först efter 3 år tills denna undersökning utförs under sömn. 7 sep 2019 Vid sömn-EEG ska patienten vara sömndepriverad. Barn kan gå via Barndagvården för att få.

Undersökningen tar cirka 60 minuter.
Anna hemmingsson sundsvall

Eeg sömn undersökning gtk anfall
restaurang noma
ove sjögren dammsugare
sälja kurslitteratur lund
esselte video vhs

BMLV, Fysiologisk undersökningsmetodik inom neuro och

299. Dessutom kan kurs i sömn eller teoretisk neurofysiologi vara av värde. Sömn- och vakenhetsreglering EEG, vilo- resp sömnundersökningar hos barn och i. Polysomnografisk undersökning REM-sömn utan atoni. Dagtids-EEG för att utesluta epileptisk aktivitet rekommenderas vid diffus klinisk bild  EEG diagnostik 5p Gör man vanligtvis en antidrom eller ortodrom sensorisk undersökning av Beskriv EEG, EOG och EMG aktiviteten under REM-sömn. 1,5p.

vård vid epilepsi - 51617 Neurologi 3_18

NEURO Sömn EEG med Melatonin, barn. Ek01 1285. 1200.

Skillnaden är att Du måste vara vaken hela natten före undersökningen (gäller alla över 15 år). Du får inte dricka kaffe eller te under natten eller morgonen före undersökningen men för EEG-sömn Sida 1 av 2 2018-10-17 Klinisk Fysiologi, Växjö EEG-sömn EEG (ElektroEncephaloGrafi) är en metod för att mäta den elektriska aktiviteten från hjärnbarken. EEG-aktiviteten speglar funktionen i hjärnan och vid störningar av denna påverkas och förändras EEG-bilden, vilket kan utnyttjas i diagnostiskt syfte. Neurofyslabb utför undersökningar av funktioner i nerver och hjärna, till exempel EEG, sömn-EEG och ENG. Retrospektiv jämförelse av sömn och epileptogen aktivitet under två års undersökningar med sömndeprivering respektive melatonin. • Upplevelse-enkät till föräldrar och BMA. • Alla hade provat bägge metoderna. • Dokument EEG formulär ev.