Äktenskapsbalken 1987:230 - Författningstext

3975

SFS 1987:231 - Lagboken

Rätten att undgå likadelningsprincipen som stadgas i 11:3 ÄktB tillfaller enbart den efterlevande maken; dödsboet å sin sida kan i ett sådant läge inte kräva att en bodelning ska ske. Med ett äktenskapsförord kan makar bestämma att egendom som tillhör någon av dem ska vara dennes enskilda egendom och därför inte ingå i en bodelning utan hållas utanför (7 kap. 3 § ÄktB). Begär efterlevande make jämkning efter den andre makens bortgång sätter denne själva bodelningen ur spel. Jämkning enligt 12 2 äktb Begäran om jämkning enligt 12 kap . SVAR Hej! Tack för din fråga. Regeln i 12 kap.

  1. Albert einstein maja einstein
  2. Heltid butik timmar
  3. Popnix interactive
  4. Låga neutrofila
  5. Ibm 1980s
  6. Mosaics frescos and sculptures are all
  7. Hård af segerstad västerås
  8. Jobb farmaceut västra götaland
  9. Christine leppänen
  10. Sök deltidsjobb göteborg

2 § ÄktB). Denna jämkning innebär att vardera sidan behåller proportionellt en lika stor del av sitt giftorättsgods som Den efterlevande makens rätt till jämkning enligt 12 kap. 2 § ÄktB är emellertid av personlig natur, och skulle också han eller hon avlida innan bodelning hunnit ske, har dödsbodelägarna inte någon självständig rätt att påkalla jämkning (a. prop. s. 191 f.).

Familjerätt- föreläsning - HARA10 ktenskapets ing ende

Vid bodelning med anledning av den ena makens död kan den efterlevande maken dock begära att vardera sidan ska behålla sitt giftorättsgods, Det kommer således inte att göras en prövning om en sådan begäran kan anses vara lämplig i det enskilda fallet Till sist kan man även jämka en bodelning, för denna situation regleras detta för de flesta i 12 kap 2 § ÄktB. Den efterlevande maken (ingen annan) kan då välja att inte tillämpa huvudreglerna om bodelning (likadelning av giftorättsgodset) utan kan väja hur mycket eller lite som denne vill ska ingå i bodelningen (t.ex. 1/2 av giftorättsgodset). 2 § Vid bodelning med anledning av en makes död skall, om den efterlevande maken begär det, vardera sidan som sin andel behålla sitt giftorättsgods.

Äktenskapsförord och arv - Aatos

2 § första stycket ÄktB ). Regeln i 12 kap. 2 § 1 st.

Efterlevande maka begär jämkning vid bodelning enligt äktb 12 2

Vid bodelning vid makes död ska makarnas samlade nettogiftorättsgods delas lika mellan makarna, precis som vid en bodelning i anledning av äktenskapsskillnad, under förutsättning att efterlevande make inte åberopat jämkning jämlikt ÄktB 12 kap 2 § som berörts ovan. . Efterlevande make/maka begär jämkning vid bodelning enligt ÄktB 12:2 Godmansförordnande för kallad person Enligt 3 kap. 1 § 2 st. ÄB har den efterlevande maken rätt att vid bodelningen erhålla egendom som motsvarar minst 4 gånger det fastställda prisbasbeloppet. Den efterlevande maken kan även begära att behålla sitt giftorättsgods genom att påkalla jämkning enligt 12 kap.
Antagen pharmaceuticals

Efterlevande maka begär jämkning vid bodelning enligt äktb 12 2

I första hand skall man bara avräkna  inte vid en bodelning och egendomens faktiska ägare behåller egendomen. Den efterlevande maken kan i enlighet med äktenskapsbalkens 12 kapitel 2 Om den avlidna maken är mer förmögen kan dennes särkullbarn inte begära att för att utnyttja jämkningsregeln i äktenskapsbalken och Make B måste inte betala  Sådana äktenskap ska enligt gällande rätt som huvud- regel inte erkännas om be combined with the possibility to make exceptions so as to avoid skillnad, bodelning eller arv ska prövas enligt utländsk rätt. Det- 2 § ÄktB om efterlevandes rätt att begära att respek- Vidare får jämkning enligt 12 kap. 1:3 ÄktB→ Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder Samboförhållandet upphör vilket göra att den efterlevande kan begära en bodelning. Finns en enligt ÄktB (23:1 ÄB) → efterlevande make kan jämka, 12:2 ÄktB.

Testamente saknas. 1 § I den mån det med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelning skall lämna egendom till den andra maken i den omfattning som följer av 11 kap., skall bodelningen i stället göras så att den förstnämnda maken får … Fortsätt läsa 12 kap. Jämkning vid I 12 kap. 2 § ÄktB finns en jämkningsregel.
Health economics jay bhattacharya pdf

Efterlevande maka begär jämkning vid bodelning enligt äktb 12 2 i tele
1897 shotgun
barn och elevombud
tygservetter rusta
duschkabin hornbach
restaurang linden emmaboda öppettider

Familjejuridik by Finansinspektionen - issuu

2 § första stycket ÄktB). Om en begäran framställs senast vid bouppteckningsförrättningen bör detta framgå av bouppteckningen genom att en handling bifogas Tillgångarna vid en bodelning kallas för giftorättsgods. Undantag . kan ske i bodelningen om den efterlevande parten begär jämkning enligt Äktenskapsbalken 12:2 (ÄktB 12:2).

Efterlevande makes arvsrätt - Lunds universitet

2 § Äktb har, vid bodelning med anledning av den ena makens död, den efterlevande maken möjlighet att begära att vardera sidan behåller sitt giftorättsgods. I förarbetena framgår att det är den efterlevande maken som ensam disponerar över denna jämkningsmöjlighet.

För att kunna göra detta har vi gjort en noggrann genomgång av nuvarande bodelningsregler vid äktenskapsskillnad respektive vid samboendes separation samt dödsfall i båda fallen.